...μας παραμύθιασαν αρκετά..!!!ΠΑ.ΣΟ.Κ

ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ...


Ιδρυτική Διακήρυξη Βασικών Αρχών και Στόχων
3 Σεπτέμβρη 1974


- Μόνο με την ενεργό πολιτική παρουσία των πολιτών, απ' άκρου εις άκρο της Ελλάδας, θα εξασφαλιστούν τόσο η ΕΘΝΙΚΗ μας ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ όσο και η ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από την παθητική αναμονή στην ενεργό λαϊκή παρουσία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας.

- Μεταβλήθηκε η πατρίδα μας σε ξέφραγο αμπέλι, για να διαβρωθεί η οικονομία μας από τις ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ των Η.Π.Α. και της Δύσης, με τη συνεργασία πάντα του ΝΤΟΠΙΟΥ μεταπρατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

- Βασικός κυριαρχικός στόχος του Κινήματος είναι η δημιουργία πολιτείας απαλλαγμένης από ξένο έλεγχο ή επεμβάσεις, πολιτείας απαλλαγμένης από έλεγχο ή επιρροή της οικονομικής ολιγαρχίας, πολιτείας ταγμένης στην προστασία του Έθνους και στην υπηρεσία του Λαού. Η εθνική ανεξαρτησία είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη λαϊκή κυριαρχία, με τη δημοκρατία σε κάθε φάση της ζωής του τόπου, με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σ' όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν. Μα είναι ταυτόχρονα συνυφασμένη με την απαλλαγή της οικονομίας μας από τον έλεγχο του ξένου μονοπωλιακού και ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου που διαμορφώνει την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτική και την πολιτιστική μας πορεία, σύμφωνα με τα συμφέροντα όχι του Λαού αλλά της οικονομικής ολιγαρχίας.

- Για να καταργηθούν τα προνόμια των λίγων στην ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη. Για να προστατευτούν η μητέρα, το παιδί, τα γερατειά. Για να κατοχυρωθεί η κοινωνική και η οικονομική ισότητα των δύο φύλων. Για να ελευθερωθεί η σκέψη και να γίνει η παιδεία κτήμα όλων των Ελλήνων.


Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι πολιτικό Κίνημα που αγωνίζεται για τους ακόλουθους στόχους:

- ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
- ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Ο αγώνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για την εθνική μας αναγέννηση, για μια σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα, στηρίζεται στην αρχή πως η εθνική μας ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, πως η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της κοινωνικής απελευθέρωσης, πως η κοινωνική απελευθέρωση αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της πολιτικής δημοκρατίας.

...........................................

ε) Εξυγίανση όλου του κρατικού μηχανισμού.

στ) Εξάλειψη του παρακράτους και του κομματικού κράτους.


Για την εξάλειψη του συστήματος που οδήγησε στην ιμπεριαλιστική κατοχή της πατρίδας μας και των συνθηκών που το δημιούργησαν, το διατηρούν και το προστατεύουν, για τη θεμελίωση μιας γνήσιας, αβασίλευτης, αναγεννημένης και σοσιαλιστικής Ελληνικής Δημοκρατίας, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα θέτει ως προϋπόθεση την επίτευξη των ακόλουθων συγκεκριμένων στόχων:

1. Κάθε εξουσία πηγάζει από το Λαό, εκφράζει το Λαό και υπηρετεί το Λαό. Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική δομή της δύναμης στη χώρα μας διαρθρώνεται με τρόπο που να αποκλείει την παραβίαση της λαϊκής θέλησης με οποιοδήποτε τρόπο.

2. Κατοχυρώνεται συνταγματικά το δικαίωμα άμυνας κάθε πολίτη σε κάθε προσπάθεια κατάλυσης της νόμιμης εξουσίας, κατάργησης του Συντάγματος και υποδούλωσης του Λαού μας.

3. Για τα βασικά δικαιώματα του πολίτη ισχύει ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ελευθερία γνώμης και έκφρασης, η ελευθερία οργάνωσης για την επίτευξη συλλογικών σκοπών στα πλαίσια του Συντάγματος, το απαραβίαστο των δικαιωμάτων του ατόμου, όχι μόνο κατοχυρώνονται συνταγματικά αλλά και προστατεύονται αποτελεσματικά από τη Δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη. Η Ελληνική ιθαγένεια δεν αφαιρείται.

4. Εξασφαλίζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη κοινωνική και οικονομική ισότητα των δύο φύλων.

5. Εξασφαλίζεται με γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες η άμεση και ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτική ζωή του τόπου.

6. Κατοχυρώνεται συνταγματικά το δικαίωμα εργασίας για όλους τους πολίτες, άντρες και γυναίκες.

7. Ο συνδικαλισμός αποδεσμεύεται από την εξάρτηση της οικονομικής ολιγαρχίας και από την κηδεμονία του κράτους, κατοχυρώνεται ως ελεύθερο και αυτόνομο κίνημα και τίθεται στην υπηρεσία των συμφερόντων του εργαζομένου Λαού.

8. Διαχωρίζεται οριστικά η εκκλησία από το κράτος και κοινωνικοποιείται η μοναστηριακή περιουσία.

9. Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς συνασπισμούς, που υπονομεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία και το κυριαρχικό δικαίωμα του Ελληνικού λαού να προγραμματίζει αυτός την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική πορεία της χώρας.

10. Η Ελλάδα ακολουθεί δυναμική ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική με στόχους: την εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας, την κατοχύρωση της αδέσμευτης λαϊκής κυριαρχίας και την καλύτερη δυνατή πραγμάτωση των επιδιώξεων του Ελληνικού Λαού. Ως χώρα που είναι ταυτόχρονα στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο κάνει την παρουσία της αισθητή και στους τρεις αυτούς χώρους. Η αποπυρηνικοποίηση του μεσογειακού και βαλκανικού χώρου, η ουδετεροποίηση της Μεσογείου από τους στρατιωτικούς συνασπισμούς, η σύσφιγξη των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με τους λαούς όλης της Ευρώπης και της Μεσογείου, ως προσφορά και στη διεθνή ειρήνη, η συναδέλφωση των λαών και η δομή όλων των χωρών σε μια πανανθρώπινη και πανελεύθερη Κοινότητα με ίση μεταχείριση και ίσα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, αποτελούν μόνιμες επιδιώξεις της.

11. Ακυρώνονται οι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική εξάρτηση από τα μονοπωλιακά συγκροτήματα της Δύσης και ιδιαίτερα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.

12. Επιδιώκεται η κοινωνική απελευθέρωση του εργαζόμενου Ελληνικού Λαού, που μακροπρόθεσμα ταυτίζεται με το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδιώξεις του εργαζόμενου Ελληνικού λαού εργατών, αγροτών, μισθωτών, υπαλλήλων, νεολαίας, μικροεπαγγελματιών και βιοτεχνών η θεμελίωση μιας κοινωνίας χωρίς αλλοτρίωση και γραφειοκρατία, θα πραγματοποιηθούν με τη συνεχή λαϊκή επαγρύπνηση, έλεγχο και κινητοποίηση.


...τί σχέση είχατε/έχετε με όλα αυτά "κύριοι" του ΠΑΣΟΚ???

"κύριοι" του ζιβάγκο και του mini cooper.(!)

μόλις αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας:
ξεπουληθήκατε στην γοητεία της εξουσίας...ξεπουλήσατε τον ελληνικό λαό, τα όνειρά του, τις ελπίδες του, το μέλλον του

ξεπουληθήκατε στο μαύρο χρήμα...στις offshore εταιρίες...στα "δωράκια"

ξεπουληθήκατε στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο...και τώρα θέλετε να ξεπουλήσετε όσο όσο την Ελλάδα...δεν σας ανήκει αυτή η χώρα "κύριοι" για να την παραδόσετε - αφού πρώτα φροντίσατε να την πτωματοποιήσετε - στ' αφεντικά σας...θα μας βρείτε ΑΠΕΝΑΝΤΙ σας...ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΟΣΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΑΣ

...ο λαός στενάζει κάτω από το βάρος των δυσβάσταχτων μέτρων και η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε - εν μέσω οικονομικής κρίσης - αύξηση στα έσοδά της, 157εκατ. ευρώ!!!!!
ειδικότερα, ο όμιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 157 εκατ. ευρώ, έναντι 114εκατ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές και σε σχέση με κέρδη 21εκατ. ευρώ του α΄ τριμήνου του 2010
ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΝ ΠΟΤΕ!!!!

...η αφαίμαξη "κύριοι" τελείωσε...ό,τι δώσαμε, δώσαμε
ό.τι φάγατε, φάγατε
μέχρι εδώ, δεν έχει άλλο!!!


ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ – ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ Δ.Ν.Τ – ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ..!!!

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ, ΑΡΚΕΤΑ!!!

"Αγανακτήσαμε"......αρκετά σας επιτρέψαμε να τη λησμονάτε
αρκετά σας επιτρέψαμε να παίζετε με τις ζωές μας
αρκετά σας επιτρέψαμε τη διαφθορά, τον γρήγορο πλουτισμό
αρκετα σας επιτρέψαμε να μας στερείται δικαιώματα

το είπε και ο "παραμυθάς" του Μεγάρου:
«Έρχεται η στιγμή ν’ αποφασίσεις / αν θα πεθάνεις ή θα ζήσεις»

αποφασίσαμε να ΖΗΣΟΥΜΕ!!!

...φιλαράκια πολλά συνέβησαν και πολλά συμβαίνουν αυτές τις μέρες...θα προσπαθήσω έτσι να τα βάλω σε μια σειρά γιατί όλα μέσα στο μυαλό μου είναι κουβάρι.
σημαντικές ειδήσεις που τις "παράγουν" ασήμαντοι και σημαντικοί
άνθρωποι


...η επικοινωνιακή κίνηση Παπούλια τελείωσε...έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια η "επικοινωνία" έχει αντικαταστήσει την πολιτική.

λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, ο Παπανδρέου έδειχνε το ipad του στην Παπαρήγα.

ΚΑΠΟΤΕ ΛΕΓΑΜΕ ΜΑΛΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΛΕΜΕ ΜΑΛΑΚΑΣ ΜΕ ipad!!!

ο Καρατζαφύρερ προτίμησε να ζωγραφίζει καραβάκια με ελληνικές σημαίες κατά τη διάρκεια της αναμονής.
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΤΑΝ ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ Ή ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!!!


μετά τη συνάντηση "φόρεσε" το θλιμμένο ύφος της μιξοπαρθένας, "ανέβηκε" στο άρμα της αρχαίας Ελλάδας, ανακάτεψε και δυο αρχαίους στη δήλωση και αναχώρησε να κλάψει μόνο του το αγόρι που πίστευε ότι σήμερα ίσως επιτέλους γινόταν αυτό που ονειρεύεται μια ζωή...υπουργικό θώκο...εξουσία.

...και μέσα σ' όλα: «Κατανοεί» τις διαμαρτυρίες το ΔΝΤ

Σε ερώτηση σχετικά με τις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Καρολίν Ατκινσον, απάντησε: «Στόχος του προγράμματός μας, του προγράμματος της κυβέρνησης και της υποστήριξής μας είναι να βάλουμε την Ελλάδα σε τροχιά ανάκαμψης, σε τροχιά ανάπτυξης, σε τροχιά σταθερότητας με καλύτερες επιλογές και ευκαιρίες για τους πολίτες της. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν δύσκολες στιγμές σήμερα και κατανοούμε ότι ο ελληνικός λαός τις αντιμετωπίζει αλλά στόχος είναι να βρεθούν σε μια καλύτερη θέση».


αχ! πόσο πολύ σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε τόσο, ρίγη συγκίνησης με πλημμύρισαν...

...χθες είχαμε και τη δήλωση της κυρίας "εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο"

Μαρία Δαμανάκη:
"Η μεγαλύτερη κατάκτηση της μεταπολεμικής Ελλάδας, το ευρώ και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας..."

Μαρία Δαμανάκη: H ζωντανή ΞΕΦΤΙΛΑ του ανθρώπινου γένους και της πολιτικής, μίλησε...
Πολιτικά κατακάθια που εξαργύρωσαν και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά, την γκρεμισμένη πύλη του Πόλυτεχνείου...


...εν τω μεταξύ οι ισπανοί παραμένουν στις πλατείες και παρασύρουν και τους έλληνες...
αιτία: ένα σύνθημα που έγινε μύθος, ειπώθηκε δεν ειπώθηκε κανείς δεν ξερει...οι ισπανοί το αρνούνται

"σσσσσσσσσ ησυχία, κοιμούνται οι Έλληνες..."

ένα πλήθος ετερόκλιτων ανθρώπων - τρίτη μέρα σήμερα και με βροχή - κατεβαίνουν στην πλατεία Συντάγματος αλλά και σε πολλές πόλεις της υπόλοιπης χώρας.


Οι ισπανοι σήμερα ξαμόλησαν τα σκυλιά με τη στολή(!)

...τα ισπανικά ΜΑΤ επιτίθονται στους διαδηλωτές της plaza de Cataluna με την πρόφαση πως δεν τηρούνταν οι όροι υγιεινής στην πλατεία.
Προς το παρόν η αστυνομία φαίνεται να χάνει τη «μάχη της έξωσης» ενώ ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερος στην πλατεία και το σύνθημα που επικρατεί είναι «δεν φοβόμαστε».

http://www.tvxs.gr/

...κάτι φαίνεται πως αλλάζει, αν, είστε από αυτούς που όλο διαμαρτύρονται ή εξαντλούν την επαναστατικότητά τους στο πληκτρολόγιο:

Μην κλαίγεστε ότι δεν έχετε δουλειά, μήν κλαίγεστε ότι τα έξοδά σας τρέχουνε και δεν τα βγάζετε πέρα, μήν κλαίγεστε για την βενζίνη σήμερα, το πετρέλαιο τον χειμώνα που έρχεται, μην κλαίγεστε για τις ΔΕΚΟ που μέσω του ΦΠΑ στο 23% θα αυξηθούν οι λογαριασμοί, μην κλαίγεστε για τα νέα τέλη κυκλοφορίας που έρχονται, μην κλαίγεστε που τα παιδιά σας ή τα αδέρφια σας σπουδάζουν και κάνουν όνειρα για δουλειές που δεν θα βρουν, μην κλαίγεστε οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί για τους πετσοκομμένους μισθούς σας, μην κλαίγεστε για την ακρίβεια στα είδη διατροφής.

ΚΛΑΨΤΕ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ Ο ΚΑΝΑΠΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΛΛΟΝ.

ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΑΣ και η φτώχεια και η μιζέρια που έρχεται είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας σας..!


Οι «αγανακτισμένοι» δεν έχουν ηλικία!!!

...βλέπω μόνο, ανθρώπους..!

βλέπετε έναν αλβανό...

βλέπετε έναν τούρκο...

βλεπετε έναν βούλγαρο...

βλέπετε έναν πακιστανό...

βλέπετε αφγανούς...

βλέπετε έναν νιγηριανό...

...βλέπω μόνο ανθρώπους..!!!

...μάθημα ανθρωπιάς...το μίσος ανήκει σε λίγους..!!

”Συγγενής του δολοφονημένου Μ.Καντάρη, κατέθεσε στην 1η δ.κ. Αθήνας καταγγελία κατά της Χρυσής Αυγής για “καπηλεία” κ βεβήλωση μνήμης του νεκρού… Μόνο σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους.”
Στο γεγονός αναφέρθηκε η Ελένη Πορτάλιου στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων που είναι σε εξέλιξη..


...το είδα στον τοίχο ενός φίλου στο φατσοβιβλίο, το έβαλα και στον δικό μου.

πραγματικά διαβάζοντας την είδηση ένοιωσα μια ανατριχίλα...τί να πει κανείς γι' αυτούς τους ανθρώπους...μέσα στο πένθος τους για τη στυγερή δολοφονία έχουν την ψυχή να σκέφτονται με ψυχραιμία.

δεν επέτρεψαν στους πτωματοφάγους να εκμεταλευτούν το αίμα του αγαπημένου τους...από μένα το σεβασμό μου και το θαυμασμό μου.

σας ευχαριστώ για το μάθημα ...!!!


ΠΟΛΛΑ RESPECT

...ακούστε καλά αυτόν τον ήχο...Θεσ/νίκη 12-5-11Στο video φαίνεται η πορεία που πλησιάζει στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Οι αστυνομικοί παρακολουθούν αρκετά προκλητικά την πορεία, ενώ οι άνδρες της ομάδας ΖΗΤΑ δίνουν μάχη για να προκαλέσουν τεχνιτή ένταση. Ανάβουν τις σειρήνες και μαρσάρουν επιδεικτικά, χωρίς να συμβαίνει το παραμικρό.
πηγή: http://alterthess.gr/

Ακούστε καλά αυτόν τον ήχο...

Οι μηχανοκίνητοι “έλληνες” της θεσμικής συμμορίας που λέγεται ΕΛ.ΑΣ μαρσάρουν και βάζουν τις σειρήνες για εκφοβισμό. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο για τον εκφοβισμό της πορείας αλλά κυριότερα για τον εκφοβισμό
αυτών που δεν είναι στη πορεία.


Ακούστε καλά αυτόν τον ήχο λοιπόν.

Είναι ο ήχος του Λάτση, του Βαρδινογιάννη, του Μπόμπολα, του Αλαφούζου του Βωβού και του Βγενόπουλου.

Είναι ο ήχος των εισαγωγέων όπλων, δακρυγόνων και πολεμικού υλικού.

Είναι ο ήχος του Πρετεντέρη, του Ψυχάρη, του Μεμή, του Κουρή, του Καψή, του Λαμπρόπουλου, της Τρέμη, της Τατιάνας, του Τριανταφυλόπουλου και του Σόμπολου.

Είναι ο ήχος των δεκάδων συνανθρώπων που αυτοκτονούν υπό το βάρος πιέσεων εισπρακτικών τραπεζών και τοκογλύφων, των εκατοντάδων οικογενειών που χάνουν τα σπίτια τους σε πλειστηριασμούς.

Είναι ο ήχος της Σοφοκλέους, των θεσμικών επενδυτών, του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου εντός και εκτός Ελλάδας, των λαμογιών, των εταιριών αξιολόγησης.

Είναι ο ήχος των χιλιάδων απολυμένων, της τρομοκρατίας της Vodafone και της wind, των λαμπρών διαφημιστικών με το κινητό στο χέρι την ώρα που απειλούνται εργαζόμενοι-ες στα κεντρικά των πολυεθνικών, σύγχρονοι σκλάβοι των εταιριών εύρεσης “εργασίας”.

Είναι ο ήχος των ακροδεξιών site του διαδικτύου που καλούν σε πογκρόμ και φιλοξενούν σχόλια που καλούν στην υιοθέτηση της πρακτικής των εκτελέσεων “αντιφρονούντων”, ξένων και ντόπιων, την ώρα που ψεκάζουν ψέμματα για αεροψεκασμούς, ufo, την έλευση των εξωγήινων και πουλάνε ξένες μεταφράσεις αμερικάνων τρελών, 6βιβλία 10 ευρώ.

Είναι ο ήχος της ΓΣΕΕ του Παναγόπουλου και των εργατοπατέρων που δεν θέλουν να αποφασίζουμε εμείς τι θα κάνουμε στα σωματεία μήπως δεν πάει μπροστά η κομματική τους μπίζνα και τα εκλογικά κουκιά.

Είναι ο ήχος των μαχαιροβγαλτών που ξεκοιλιάζουν ανθρώπους υπό τα βλέματα των ΜΑΤ και των ασφαλιτών. Των μπράβων νυχτερινών κέντρων, των νταβατζήδων, των μεγαλεμπόρων ναρκωτικών, των real estate managers του κέντρου των Αθηνών.

Είναι ο ήχος των σχολείων που οι καλοί καθηγητές δεν ξέρουν τι να κάνουν μπροστά στην απάθεια, τον ωχαδελφισμό και τον ρατσισμό των διευθυντάδων. Της βίας που κουβαλάνε τα παιδιά μαζί τους ακόμα και στο δημοτικό..αλλά πότε δε φταίει η τηλεόραση γιατί μετά κοιμούνται.

Είναι ο ήχος των μεταλλείων Χαλκιδικής, της καμένης Ηλείας, της Πάρνηθας, των τοπικών μαφιόζων που τα βρίσκουν με κατασκευαστικές και πολυεθνικές κατασκευής πολυτελών resorts. Του Κοζλοντούι, του Ακούγιου και της Ακαδημίας Αθηνών σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα επιχειρήματα του πυρηνικού λόμπι. Των ψαριών του Αιγαίου που σπανίζουν και της αρκούδας της Ηπείρου που απειλείται. Των “δημοσιογράφων” παπαγάλων της bionova και της mosanto στην Ελλάδα.

Είναι ο ήχος της κωλοελλάδας που μαρσάρει, παρκάρει όπου να ναι, δε γουστάρει ανάπηρους στο δρόμο της, χέζει κλάνει και ξερνάει κυρίαρχη ιδεολογία του ατομισμού, του ξερολισμού και της τζάμπα άποψης που άκουσε από δεύτερο χέρι στα τηλεπαράθυρα.

Είναι ο ήχος των νοσοκομείων που θα κλείσουν, των σχολών που κλείνουν, των μονάδων χημειοθεραπείας που κλείνουν.

Είναι ο ήχος που σκεπάζει τον ήχο της Ελλάδας των παιδιών με ένα μικρόφωνο στο χέρι που λένε ρίμες, με μια κιθάρα που αξίζουν περισσότερο από τους επιχειρηματίες τραγουδοποιούς της ΑΕΠΙ, των φανζίν, των ποιητών, των κινηματογραφικών προβολών, των κόμιξ, των μικρών εκδοτικών, των φοιτητών στην έρευνα, των αρχιτεκτόνων που σιχαίνονται των Βωβό και παίρνουν 800 το μήνα, των ζωγράφων, των φωτογράφων της αστικής κατάντιας…. του Γιάννη που έβγαζε φωτογραφίες και τώρα χαροπαλεύει επειδή κάποιος μπάτσος είχε “δικαίωμα” στην “εργασία”.

Είναι ο ήχος μιας βόμβας που πέφτει στο Ιράκ “μεταφρασμένος” στα δικά μας ελληνικά επταετίας. Είναι ο ήχος των βασανιστηρίων στο Γκουαντάναμο που είναι ένα τσιγάρο δρόμος από τα κεντρικά της ΓΑΔΑ. Της συνεχούς χρηματοδότησης της κρεατομηχανής. Γιατί για την κρεατομηχανή, λεφτά υπάρχουν.

Είναι ο ήχος της εργατικής τάξης που αρνείται τον εαυτό της γιατί έχει μια κάποια μικρο-ιδιοκτησία και της είπαν ότι τα παιδιά της θα γίνουν “στελέχη”… που θα κάνει τα πάντα για να σώσει το δικαιωμά της στην μικροαστική ιδεολογία.

Αυτός ο ήχος είναι και επιλογή μας. Αλλά είναι και το τίμημα της στάσης μας απέναντι στα πράγματα.

Τώρα θέλω να ρωτήσω … αυτό το τίμημα άξιζε τόσο πολύ να το πληρώσουμε ;

πηγή:http://parallhlografos.wordpress.com/

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΗΧΟ...

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΣΤΥΓΕΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ...

Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν,
μα όχι και το μίσος του για μένα.
Το φασισμό βαθιά καταλαβέ τον.
Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον...


ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΣΤΥΓΕΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ...

το γεγονός ως γεγονός είναι τραγικό και μαζί - για μένα τουλάχιστον - σοκαριστικό...είναι τραγικό το πόσο έχει ευτελιστεί η ανθρώπινη ζωή...αξίζει όσο μία βιντεοκάμερα.(!)
άλλο όμως αυτό κι άλλο προβαίνω σε πράξεις που θυμίζουν τη "νύχτα των κρυστάλλων" στη Γερμανία του Χίτλερ.
όποιος το τολμήσει, θα με βρει απέναντί του...πογκρόμ από τα φασιστόμουτρα της χρυσής αυγής δεν θα ανεχτώ...το σκουλίκι του ναζισμού δεν θα φάει τις σάρκες της χώρας...μια χώρα που δεινοπάθησε από τους ναζιστές, μια χώρα που πλήρωσε βαρύ τίμημα...έχουμε τη γνώση, έχουμε και τη δύναμη!!!

η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα δεν πάνε "πακέτο" με την καταγωγή, το θρήσκευμα, το χρώμα...το έγκλημα λειτουργεί ανεξάρτητα από το dna του ανθρώπου...αναπτύσσεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες...οι αιτίες και οι αφορμές ποικίλουν...αν είχε να κάνει με το dna, τότε, αν δεχτώ τα λεγόμενά σας περί της ανωτερότητας των ελλήνων, δεν θα έπρεπε να έχουμε ούτε έναν εγκληματία...κι όμως, ωωωωω! θαύμα...έλληνες εγκληματίες υπάρχουν και μάλιστα είναι πολλοί και εντός και εκτός Ελλάδας...

ψάχτε για εχθρούς της πατρίδας - αφού ντε και καλά πρέπει να υπάρχουν - αλλού...για τα χάλια της Ελλάδας δεν φταίνε οι μετανάστες ή δεν φταίνε μόνο αυτοί...ο τελευταίος τροχός της αμάξης είναι...και για να το πω πιο απλά: η πείνα και η εξαθλίωση είναι κακοί σύμβουλοι...η πείνα "βοηθά" να πέσουν γρήγορα οι ηθικές αντιστάσεις, η αξιοπρέπεια, η λογική.

...τρομάζω όχι τόσο από την οικονομική πτώχευση όσο από την πτώχευση της ψυχής!

...όσο κάποιοι θα συνεχίζουν ανενόχλητοι να ξεπουλάνε το μέλλον σου και τη ζωή σου, εσύ συνέχισε αραχτός να βλέπεις eurovision και housewives...όσο κάποιοι θα στενεύουν τα όριά σου, εσύ συνέχισε να ηδονίζεσαι με πολύχρωμα κασκόλ...όσο κάποιοι θα σε μετατρέπουν σε μαριονέτα, εσύ συνέχισε να αυνανίζεσαι με το dvd της Τζούλιας...αυτός είσαι κι αυτά σου αξίζουν.!!!

...δεν θα μου μεταδόσεις όμως το μίσος σου, δεν θα μου μεταδόσεις το φόβο σου, δεν θα σου δώσω άλλοθι για τη φασιστική ιδεολογία σου...κι αν δεν υπήρχαν οι "βάρβαροι" θα έπρεπε να τους εφεύρετε, θα τους είχατε εφεύρει γιατί χωρίς μίσος και μισαλλοδοξία η σάπια ιδεολογία σας δεν θα είχε λόγο ύπαρξης.!!!

...τα σκυλιά του Καρατζαφύρερ και του Μιχαλολιάκου γι' άλλη μια φορά εκμεταλλεύονται ένα τραγικό γεγονός για μικροκομματικό συμφέρον...ο κόσμος έχει αγανακτήσει με την εγκληματικότητα, κανείς δεν αντιλέγει σ' αυτό...δεν στρέφεται όμως στο ρατσισμό όπως θέλουν να το παρουσιάσουν ή δεν θα έπρεπε να στρέφεται στο ρατσισμό γιατί η συγκεκριμένη ιδεολογία δεν λύνει προβλήματα αντιθέτως δημιουργεί και παράγει περισσότερα.

...το θράσος τους δεν έχει πλέον όρια...προσπαθούν και εν μέρη κατάφεραν να εκμεταλλευτούν ένα έγκλημα για να εξαπολύσουν τη βρωμερή τους δολοφονική δράση.

...ο φασιστικός υπόκοσμος που αποτελείται από αλήτες της νύχτας, προαγωγούς και προστάτες, έχει το θράσος να παριστάνει τον τιμητή της δικαιοσύνης.


ΤΣΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΤΣΑΚΙΣΕΙ ΑΥΤΟΣ...

Τετάρτη 11 Μαίου, λέμε ΟΧΙ στην οικονομική εξαθλίωση

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ!!!


ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ


ΔΕΝ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Η ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ΟΥΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ ΧΥΔΑΙΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΟΥΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ..


- ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΣΟ ΣΤΑ ...ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ
- ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ
- ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΑΡΗΚΜΑΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ!!!


Βρισκόμαστε ήδη ένα χρόνο υπό το καθεστώς των λεγόμενων μνημονίων. Η επίθεση που ούτως ή άλλως δεχόμαστε διαχρονικά από τους πάνω έχει πλέον οξυνθεί και γενικευτεί για τα καλά. Το τι συμβαινει είναι ξεκάθαρο πλέον σε όλους μας: μειώσεις μισθών και συντάξεων, χειροτέρευση των όρων εργασίας, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, έξαρση της ανεργίας και της επισφάλειας, εργοδοτική αυθαιρεσία, αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών αναγκαίων σε όλους μας, ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων, ξεπούλημα δημόσιας γης και πλουτοπαραγωγικών πηγών, μίζες, σκάνδαλα, ένταση της φυσικής και ιδεολογικής καταστολής των αγώνων με ΜΑΤ και ΜΜΕ, αντίστοιχα. Ελευθερίες και δικαιώματα στο απόσπασμα…

Εξίσου ξεκάθαρο σε όλους μας γίνεται σιγά σιγά και το τι επιδιωκεται: η υποτίμηση της εργατικής μας δύναμης και της ίδιας της ζωής μας, η λεηλασία των δικαιωμάτων μας και των κατακτήσεων μιας προηγούμενης ιστορικής περιόδου, η καταστολή των διεκδικήσεών μας για μια καλύτερη-αξιοπρεπή ζωή. Ως κύριο μέλημα προβάλλεται επί της ουσίας η διάσωση των τραπεζών, η διαφύλαξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου και η σωτηρία του οικονομικοπολιτικού συστήματος της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης. Παράλληλα, βέβαια, προσπαθούν να μας πείσουν ότι η κατάσταση που βιώνουμε είναι «αντικειμενική», κάτι σαν φυσικό φαινόμενο. Ότι είμαστε όλοι συνένοχοι και «χρεωμένοι» (βλ. δηλώσεις τύπου «μαζί τα φάγαμε» και αγωνιώδεις εκκλήσεις αρχι-δημοσιογράφων για συναίνεση). Απενοχοποιούν έτσι το ίδιο το σύστημα που γεννά τις κρίσεις του, τους πολέμους του, την εξόντωση λαών και την ερήμωση χωρών. Σπέρνουν την εξαθλίωση και το φόβο, θέλοντας να μας πείσουν ότι η σωτηρία μας περνά μόνο μέσα από τη σωτηρία τους.


Το ζήτημα είναι τι κανουμε εμείς απέναντι σε όλα αυτά.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνουμε στην αγανάκτηση ή, ακόμα χειρότερα, στη μοιρολατρία, την αναζήτηση ατομικών λύσεων και την ανάθεση των ελπίδων μας στους «ειδικούς» (πολιτικούς, οικονομολόγους) και σε εκλεγμένους ή αυτόκλητους σωτήρες.

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε ως παραγωγοί του πλούτου αυτής της κοινωνίας και να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Με όπλα μας την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη να αντισταθούμε στην πολυμέτωπη επίθεση που δεχόμαστε από κεφάλαιο, κυβέρνηση, ΔΝΤ και Ε.Ε.


...έχουμε τη δύναμη γα την ανατροπή της βαρβαρότητας,για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας και αλληλεγγύης χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση...εκμεταλλεύσου την, μην αφήνεις να σε εκμεταλλεύονται!!!

Το σύμβολο του ΛΑ.Ο.Σ. - Ένα φασιστικό σύμβολο

Γνωρίζετε το σύμβολο του ΛΑ.Ο.Σ. (Λάος γιατί λαός δεν είναι, ούτε ποτέ θα γίνουν)
Καθώς αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αυτό που βλέπετε, νομίζετε πως είναι ένας σταυρός.
Εκεί βεβαίως σας παραπέμπει και η ονομασία Λαικός Ορθόδοξος Συναγερμός.
Ε, λοιπόν σας γέλασαν! Είναι μια οφθαλμαπάτη.

Δείτε πώς περιγράγει το ΛΑ.Ο.Σ το σύμβολό του στο καταστατικό του κόμματος:


"ΕΜΒΛΗΜΑ - ΤΙΤΛΟΣ

Αρθρον 4ον:
Το εν λόγω Κόμμα φέρει τον τίτλο «ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» και εν συντμήσει «ΛΑ.Ο.Σ.», έχει δε ως έμβλημα το χρησιμοποιηθέν στις Εθνικές Εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 και στις Ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου 2004. Το έμβλημα του Κόμματος αποτελείται από τέσσερα λευκά βέλη, εις το νοητόν σημείον συμπτώσεως των οποίων ευρίσκεται πράσινος κότινος. Τα βέλη και ο κότινος είναι εγγεγραμμένα εντός γαλανού τετραγώνου, ενώ το όλον σύμπλεγμα περιβάλλεται υπό πορφυρού κύκλου."


Ναι, σωστά διαβάσατε.
Πρόκειται για τέσσερα επεκτεινόμενα βελη και όχι για σταυρό!

Γιατί όμως "τέσσερα επεκτεινόμενα βελη"? Τί κρύβουν?


Λίγα λόγια για την φασιστική ιστορία του συμβόλου αυτού του επεκτεινόμενου με τέσσερα βέλη σταυρού:

"In modern use the symbol has become associated with extremist right wing organisations after the Arrow Cross (Nyilaskereszt) symbol was used in Hungary in the 1930s as the symbol of the leading Hungarian fascist political party, the Arrow Cross Party. The symbol consists of two green double-ended arrows in a cross configuration on a white circular background, much like the German Nazi swastika. The arrow cross symbol remains outlawed in Hungary."

πηγή:http://www.symbols.com/ old/encyclopedia/28/2819.html
http://en.wikipedia.org/wiki/ Arrow_Cross


Σύντομη μετάφραση:
"Το σύμβολο αποτελείται απο δυό διπλής κατάληξης βέλη τοποθετημένα σε σχήμα σταυρού πάνω σε κυκλικό άσπρο φόντο,χρησιμοποιήθηκε σε φασιστικό κόμμα στην Ουγγαρία κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου,(Arrow Cross Party, μοιάζει πολύ με την ναζιστική σβάστικα ,το σύμβολο είναι απαγορευμένο σήμερα στην Ουγγαρία)"


Και εδώ πληροφορίες για το ρατσιστικό Nantionalist Movement των ΗΠΑ που φέρει το ίδιο σύμβολο:
http://en.wikipedia.org/wiki/ Nationalist_Movement

Παρακάτω δείτε τα επεκτεινόμενα βέλη στο σύμβολο της νεοναζιστικής Λίγκας του Αγίου Γεωργίου στην Αγγλία (League of St.George, ακολουθεί εικόνα από περιοδικό της οργάνωσης ονόματι "League Review") (Crosstar.png)

(Εκπληκτική ομοιότητα με σύμβολο ΛΑ.Ο.Σ.)

Λίγα λόγια εδώ για αυτή την νεοναζιστική οργάνωση της Αγγλίας:
http://en.wikipedia.org/wiki/ League_of_Saint_George


Ερώτημα: Είναι όλα τυχαία? Είναι το ΛΑΟΣ φασιστικό κόμμα?
Αν όχι γιατι χρησιμοποιεί φασιστικό σύμβολο?


Τελικό συμπέρασμα:

To ΛΑ.Ο.Σ χρησιμοποιεί στο έμβλημα του ένα σύμβολο φασισμού και νεοναζισμού όπως ο επεκτεινόμενος με τέσσερα βέλη σταυρός, σύμβολο που χρησιμοποιήθηκε σε φασιστικό κόμμα στην Ουγγαρία κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου (Arrow Cross Party, το σύμβολο είναι απαγορευμένο σήμερα στην Ουγγαρία) αλλά και σε νεοναζιστικές οργανώσεις στην Αγγλία όπως η Λίγκα του Αγ.Γεωργίου και άλλες ρατσιστικές (υπέρ της υπεροχής της λευκής φυλής) οργανώσεις στην Αμερική (Nationalists movement). Χρησιμοποιήθηκε επίσης και από την Χρυσή Αυγή.


πηγή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002147735266


ask2use.com: Επιτρέπεται η αντιγραφή όλου του κειμένου
ask2use.com: Μόνο για μη-κερδοσκοπική χρήση
ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής
ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η άδεια
hit counter
free web hit counter